Estem a facebook: facebook-icon al twitter: twitter-icon a youtube: icono-youtube i ara també al instagram: logo instagram

Telèfon de contacte: 626 23 32 71    correu: colladecampaners@hotmail.com

capsalera tocs

PROGRAMA DE TOCS VOLS I REPICS

PURÍSSIMA 2017

DIJOUS, 7 DE DESEMBRE – Vespra del dia de la Puríssima

Al campanar de la Vila:

- 12 hores. Toc de l’Àngelus i volteig general.

- 3 vols de crida a missa Solemnes Vespres a les 19’00, 19’15 i 19’30. Vol d’inici ràpid al cant del Magnificat, Vol d’Elevació i vol final.

 

 

DIVENDRES, 8 DE DESEMBRE – Dia de la Puríssima

Al campanar de la Vila:

- 5’30, 5’45 i 6’00 hores. Volteig de la campana de la Puríssima per anunciar la missa de descoberta i, sense parar la campana, vol a Glòria en el moment del descobriment. Toc del Sermó, vol d’Elevació i vol final de missa.

- 3 vols de crida al Rosari de l´Aurora amb la campana Maria “dels Albats” a les 6’30, 6’45 i 7’00 hores. També es realitzarà aquest toc a la vista del Rosari pel campanar destacant el pas del mateix per la plaça Major.

- 7’30 hores. Toc de l´Alba i Volteig General.

- 3 vols de crida a missa a les 7’30, 7’45 i 8’00 amb la campana de la Puríssima.

- 3 vols de crida a missa a les 8’30, 8’45 i 9’00 amb la campana de la Puríssima.

- 10 hores. REPIC EN HONOR A LA PURÍSSIMA.

- A les 10’30, 10’45 i 11’00 hores, vols de crida a la Solemne Missa Major de Pontifical acompanyats pel Vol a Glòria, Toc del Sermó, Vol d´Elevació i Vol final.

- Vols de crida a Processó a les 17’00, 17’15 i 17’30, coincidint aquest últim en el moment en que s’inicia el primer ball processional a la plaça de la Vila. Toc a Glòria indicant l´eixida de la imatge de la Puríssima, on es realitzaràn els corresponents tocs de la campana de la Puríssima a la vista de la imatge, i el toc a Glòria al pas per la Plaça Major i a l’entrada al temple de l´Assumpció de Santa Maria.

 

Al campanar de l’Ermita de la Concepció:

- Vols generals al pas de la processó.

 

Al campanar de Sant Francesc:

- Vols generals al pas de la processó.

 

Al campanar de Sant Carles:

- Vols generals al pas de la processó.

 

A tots els campanars de la ciutat:

- 13 hores. VOLTEIG CONJUNT DE TOTS ELS CAMPANARS DE LA CIUTAT EN HONOR A LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ, amb la participació de: Sant Rafel, Sant Miquel, Sant Carles, l’Ermiteta, Sant Francesc, El Convent, Santa Anna, Puríssima Sang i l’Hospital de la Beneficiència a mes de totes aquelles ermites i finques particulars que es vullguen sumar a l´acte.

 

 

DISSABTE, 9 DE DESEMBRE – “Asguinaldo” de la Puríssima

Al campanar de la Vila:

- 3 vols de crida a l’eixida de la comitiva del “Asguinaldo” des del temple de Santa Maria a les 17’30, 17’45 i 18’00 hores.

- 3 vols d´avis a missa a les 19’30, 19’45 i 20’00, acompanyats dels corresponents vols d´Elevació i final.

 

 

DIUMENGE, 10 DE DESEMBRE – Missa de Dobla

Al campanar de la Vila:

- 3 vols de crida a la missa Solemne de Dobla a les 10’30, 10’45 i 11’00. Toc del Sermó, vol d’Elevació i vol final.

- Toc a Glòria assenyalant l´eixida de la imatge de la Puríssima on es realitzaràn els corresponents tocs de la campana de la Puríssima a la vista de la imatge i el toc a

Glòria al pas per la plaça Major i a l’entrada al temple de l’Assumpció de Santa Maria on trindrà lloc mentre la imatge ascendeix al camerí el vol final de festes.

 

En el transcurs de la festivitat en honor a la Puríssima Concepció i com es habitual al llarg de tot l´any, es realitzaràn els tres tocs de salutació a la Mare de Deu en el següent horari:

- Toc de l´Alba. 7,30 hores.

- Toc de l´Àngelus. 12 hores.

- Toc del Capvespre o Ave Maria. 19,30 hores.

 

 En els dies de celebració del novenari en honor a la Puríssima Concepció, es realitzaràn els corresponents tocs d´avís amb la campana de la Puríssima.

 

Logo Ajun Cult